chętny


chętny
{{stl_51}}{{LABEL="twpldecheogontny"}}{{/stl_51}}{{stl_39}}chętny{{/stl_39}}{{stl_7}} eifrig, bereitwillig;{{/stl_7}}{{stl_40}}
{{/stl_40}}{{stl_9}}chętny do nauki{{/stl_9}}{{stl_7}} lerneifrig, lernbegierig;{{/stl_7}}{{stl_40}}
{{/stl_40}}{{stl_9}}chętny do pomocy{{/stl_9}}{{stl_7}} hilfsbereit{{/stl_7}}

Słownik polsko-niemiecki. 2014.